Walne zgromadzenie członków OW PTChem

ZAPROSZENIE
W imieniu Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego
zapraszamy na
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW OW PTChem

24.01.2019 godz 1800 (Gmach Inżynierii Chemicznej PW, ul. Koszykowa 75).