Wojciech Chaładaj – Addycje do alkinów katalizowane kompleksami metali przejściowych

24.01.2019, godz. 18:00, Gmach Technologii Chemicznej PW, Aula Czochralskiego, ul. Koszykowa 75.

Addycje do alkinów katalizowane kompleksami metali przejściowych

Wojciech Chaładaj
Instytut Chemii Organicznej PAN

W szczególności omówione zostaną prace leżące w trzech obszarach:
Zaprezentowane zostaną wyniki badań nad katalizowanymi metalami przejściowymi reakcjami rozpoczynającymi się od addycji do wiązania potrójnego C-C alkinów, w szczególności:

1. Zastosowania technik wysokociśnieniowych w reakcjach katalizowanych kompleksami złota.
2. Tandemowych reakcji perfluoroalkilującej difunkcjonalizacji alkinów
3. Tandemowych reakcji addycji enolanów do alkinów z następczym sprzęganiem krzyżowym.

Walne zgromadzenie członków OW PTChem

ZAPROSZENIE
W imieniu Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego
zapraszamy na
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW OW PTChem

24.01.2019 godz 1800 (Gmach Technologii Chemicznej PW, ul. Koszykowa 75).