Nagroda im prof. Świętosławskiego

Laureatami Nagrody im. W. Świętosławskiego w 2018 roku są:

Nagrodę specjalną otrzymał prof. Roman Dąbrowski (emerytowany profesor, WAT)

Nagrodę I stopnia otrzymał prof. Krzysztof Woźniak (UW).

Nagrodę II stopnia otrzymał dr Wojciech Chaładaj (IChO PAN).

Nagrodę III stopnia otrzymał mgr Łukasz Skórka (PW).


W 2013 r. Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego przyznał po raz pierwszy Nagrodę im Wojciecha Świętosławskiego za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie chemii. Celem Nagrody jest wspieranie i propagowanie działalności badawczej chemików z regionu warszawskiego.

Nagrodę stopnia III-go przyznaje się osobom, które w roku kalendarzowym opublikowania lub wykonania pracy nie przekroczyły 30 roku życia.

Nagrodę stopnia II-go przyznaje się osobom, które w roku kalendarzowym opublikowania lub wykonania pracy nie przekroczyły 40 roku życia.

Nagrodę stopnia I-go przyznaje się niezależnie od wieku nominowanych. Nagrodę specjalną przyznaje się niezależnie od wieku nominowanych.

Nagrody do tej pory otrzymali:

w 2013 roku – prof. Daniel Gryko (I stopnia), prof. Wojciech Grochala (II stopnia) i dr Marta Królikowska (III stopnia);

w 2014 roku – prof. Roman Mierzecki (nagroda specjalna), prof. Michał Cyrański (I stopnia), dr Krzysztof Kazimierczuk (II stopnia), dr Jan Paczesny (III stopnia);

w 2015 roku – prof. Mieczysław Mąkosza (nagroda specjalna), prof. Ewa Górecka (I stopnia), dr Wojciech Bury (II stopnia), dr Michał Tomza (III stopnia);

w 2016 roku – prof. Janusz Jurczak (nagroda specjalna), prof. Robert Hołyst (I stopnia), dr Agnieszka Nowak-Król (II stopnia), dr Piotr Guńka (III stopnia).

w 2017 roku – prof. Tadeusz M. Krygowski (nagroda specjalna), prof. Wiktor Koźmiński (I stopnia), dr hab. Joanna Niedziółka-Jonsson (II stopnia), dr Maciej Giedyk (III stopnia)

W regionie warszawskim pracuje wielu wybitnych chemików, dlatego liczymy na szeroki odzew ze strony Państwa.

Robert Nowakowski – p.o. przewodniczącego Oddziału Warszawskiego PTChem
Leon Fuks – sekretarz Oddziału Warszawskiego PTChem

 
 
 
 
 
 

Comments are closed.